تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

این هفته عدم تمرکز

یک نگاه

 محسن نژاد در اوائل دهه 50 در تهران بدنیا آمد او سالهای کودکی را در شهر های مختلف ایران به سر برد از دبیرستان خوارزمی د یپلم گرفت و پس از سربازی برای تحصیلات عالیه به مدرسه عالی بازرگانی رفت و در رشته بازرگانی بین  الملل فارغ التحصیل شد

محسن از موسسین  جمعیت اتحاد  برای آزادی و   استقلال بود، این جمعیت شامل تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف بود این گروه همراه با چند گروه دیگر  بعد ها  جبهه دمکراتیک ملی را به رهبری شکرالله پاک نژاد و متین دفتری  بنیاد نهادند 

پس از فروکش کردن فعالیت های جبهه دمکرانیک به راه کارگر پیوست. محسن در  در اوائل دهه 80 از ایران  گریخت  و به کردستان  رفت  از انجا بود که  در  برنامهای  رادیوئی راه کارگر به فعالیت پرداخت و در کنار نوشتن از برنامه سازان این رادیوبود،از اوائل دهه 90 به آمریکا آمد .وی در دفاع از حقوق بشر، همواره در جنبش های جمهوری خواهی  و دمکرات فعال بوده است 

Copyright © 2017 by Radio Pooya