میهمان این هفته: منوچهر صالحی


Copyright © 2017 by Radio Pooya

آزادی و عدالت اجتماعی

برنامه ای از مهدی ذوالفقاری

View RSS XML

شمار شنوندگان این برنامه

نوچهر صالحی، در دوران نخست‌ وزیری علی امینی که فضای سیاسی کمی باز شده بود، در ارتباط با جبهه ملی قرار گرفت. در سال ۱۳۴۲ برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در آنجا به عضویت کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و نیز جبهه ملی ایران در آلمان درآمد.

از دسامبر ۱۹۶۸ تا تابستان ۱۹۷۱ عضو هیئت اجرائیه جبهه ملی خارج از کشور بود و در کنار آن در سال ۱۹۶۹ با برخی از رفقای جبهه ملی و برخی از چپ‌های مستقل، "گروه کارگر" را به‌ وجود آوردند. با پیروزی انقلاب به ایران بازگشت و عضو "جبهه دمکراتیک ملی ایران" شد. در سال ۱۹۹۷ با برخی دیگر از رفقای چپ "شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران" را به‌وجود آورد که هنوز فعال است. در تابستان ۲۰۰۸، به خاطر اختلافات سیاسی و سلیقه ای در تابستان ۲۰۰۸ به همکاری خود با این شورا پایان داد و اکنون عضو هیچ سازمان سیاسی ایرانی نیست. او چند کتاب نیز تالیف و ترجمه کرده است.

دراین برنامه مهدی ذوالفقاری با پژوهش گران  و فعالان سیاسی ایرانی در سرتاسر جهان به گفتگو می نشیند محور اصلی این گفتگو ها سوسیال دمکراسی به عنوان یک نمونه برای فردای ایران می باشد

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

برنامه های قبلی آزادی و عدالت اجتماعی را از اینجا گوش کنید

تماس با مهدی ذوالفقاری