گفتگوی این هفته : مروری بر خیزش اخیر مردم در ایران

دونالد ترامپ و "تاگیسم" در سیاست، مسعود نقره‌کار

دونالد ترامپ ثابت کرد وقاحت و پُرروئی، دروغ‌گوئی و عوام‌فریبی سرمایه‌هائی سودآور در بازی سیاست‌اند. وی نشان داد برای پیروزی در این بازی شرط برخورداری از خُرده فرهنگ "تاگیسم" نیز ضروری است


• کیست و چه کرده است این جوانِ هنرمندِ"ریتم اند بلوز" خوانِ سراپا خالکوبی شده و جاهل مسلک که ابتدا لِه اش می کنند و بعد رای اش را اصولگرایان روی چشم می گذارند و اصلاح طلبانِ حکومتی هم برای منکوب کردن مخالفان حکومت اسلامی از جمع زدن ِرای او به رای خود اباء نمی کنند.
" انتخابات" تمام شد:
 غریب نبود آنچه در این انتخابات دیده شد. شبه روشنفکریِ ایرانی از زمانۀ عباس میرزا تا به حال بارها وجدان واژه ها و مفاهیم را درملاء عام اعدام کرده است. مستند است که عقلانیت سیاسی و بلوغ سیاسی بار نخست نیست که آونگِ دارِ التقاطی گری و تذبذبِ شبه روشنفکری و پاره هائی ازکوشندگان سیاسی و فرهنگیِ این سرزمین می شوند

مقالات تازه دکتر مسعود نقره کار

"به نقل از گویا  "

تبعیدی یا "خارج‌نشین" (بخشِ نخست)، مسعود نقره‌کار 

 خارج‌نشین صفت و نسبتی‌ست که مشاطه‌گران حکومت اسلامی تلاش می‌کنند به جای تبعیدی بنشانند. تبعیدی قربانی ستمگری حکومت روحانیون و از مظاهر مبارزه با عدم تحمل دگراندیشی و مخالفت سیاسی و عقیدتی‌ست. تبعیدی نماد ستیز با روشنفکر ستیزی‌ست. نفی و تخدیش تبعید و تبعیدی پرونده مشاطه‌گری ننگین‌تر خواهد کرد


واقعیتِ حیوانیتِ انسان، مسعود نقره‌کار

هرگاه از حیوانیت انسان سخن گفته یا نوشته شده برخی به اعتراض آن را توهین به انسان و دیگرانی اهانت به حیوان تلقی کرده‌اند. واقعیتِ جاری در جهان پیامی دارد، توهینی در کار نیست، پارۀ حیوانیِ انسان دست نخورده و پا بر جا بر این حیوانیت شهادت می‌دهد

شمار شنوندگان این برنامه

در ستایشِ سگ، مسعود نقره کار

سگ به این دلیل که دین مبین اسلام حکم برنجس بودنش داده است روزانه محبوب ترمی شود. چنین حکمی نشانۀ اعتبار و منزلت این حیوانِ مفید ومهربان و وفادار شده است. استدلال اسلامیون که سگ موجودی ست پلید و کثیف بی پایه است. بربنای چنین استدلال هائی انسان پیش از سگ به معراجِ نجاسات رفته است.


 امیر تتلو: گوشتِ نذریِ "انتخابات ۹۶"، مسعود نقره‌کار

کودک آزاری در جمهوری اسلامی ار دیدگاه دکتر مسعود نقره کار

 قَدَرترین سازمانِ آوازه‌گریِ خرافه و خشونت، مسعود نقره‌کار

View RSS XML

مرا هم فراموش نکنید! مسعود نقره کار
مرا هم فراموش نکنید، در کنارقاتلان ام مرا نیزبه یاد آرید. به یاد آرید شاعروآوازخوانِ عاشقی را که به گناهِ آزاداندیشی و آزادیخواهی زبان و حنجره وقلب اش را بریدند ودریدند.


Copyright © 2017 by Radio Pooya

سوسیال دموکراسی در آمریکا، مسعود نقره‌کار
سوسیال دموکراسی در آمریکا در اوج وعروجی شگفت‌انگیز به پشتوانه جنبشی بزرگ، ‌معنا و رفتاری متمدنانه از جنبش سیاسی به دست داده است. سوسیال دموکراسی خلاف تبلیغات بی‌پایه و مغرضانه سرمایه‌داران بزرگ، راست‌گرایان و ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی پدیده‌ای غیرآمریکائی و مردم‌ناپسند نیست و باورمندان و طرفداران بسیاری در آمریکا داشته و دارد 

در معنای نوعی از "اصلاح‌طلبی": 

به جنایتکارتر رأی ندهید، به جنایتکار رأی بدهید

 مسعود نقره‌کار
اصلاح طلبی ایرانی - اسلامی دراین" انتخابات" با بهره برداری از فاجعۀ کشتار۶۷، در راستای پیشبرد سیاست های جناحی با دادنِ آدرسِ عوضی و از قلم انداختن عامل اصلیِ این جنایت و قتل عام، یعنی آیت الله خمینی، راهی عوامفریبانه راهکار کرده است!

فرم تماس با برنامه در قلمرو سیاست وفرهنگ

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

برگزاری سوگوارۀ مداحان و مداحی باردیگرخطرِمداحان را به عنوان جرثومه های نابود کنندۀ فرهنگ و اخلاقِ انسانی در میهنمان یادآوری کرد. سوگوارۀ سوگ آفرینان، که نوعی جشنوارۀ این موجودات محسوب می شود، پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ در تالار ایوان شمس تهران، توسط دو تشکل مهم و سراسری مداحان، سازمان بسیج مداحان و هیئت رزمندگان اسلام، برگزارشد