شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

برنامه شانزدهم اوت برابر با26 مرداد

بیست و هشت مردادسالروز کودتای ننگین بر علیه دکتر مصدق و سالگرد کشتار فجیع کردستان


فرم تماس با مجله پویا

وحید بدیعی

مجله پویا

مجله پویا برنامه ویژه ای است که مهدی ذوالفقاری و وحید بدیعی تهیه کنندگان آن هستند در این برنامه تحلیلی خبری  رخداد هاوتحولات سیاسی اجتماعی ایران و جهان مورد بررسی قرار میگیرد

مهدی ذوالفقاری