شمار شنوندگان این برنامه

برنامه ای از جمیله داودی

برنامه شماره 18

آرشیو برنامه زنان نیمه برابر

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

 : تماس با ما 

گفتگو بادلناز آبادی


جمیله داودی یکی‌ از فعالان حقوق زنان و مسؤل گروه `زنان` در شمال کالیفرنیا است. او از سال ۱۹۹۲ با بنیاد پژوهش های زنان ایران همکاری داشته و از برگزارکنندگان دو کنفرانس بنیاد در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا بوده است. گزارش‌ها و مقالات جمیله در ماهنامه پژواک منتشر میشود. او دارای لیسانس و فوق لیسانس مهندسی‌ برق از دانشگاه سانتاکلارا در شمال کالیفرنیا میباشد و در یکی‌ از شرکتهای الکترونیکی‌ مشغول بکار است