شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

میهمان این هفته : پرویز دستمالچی

پرویز دستمالچی نویسنده وکنشگر سیاسی و مولف بیش از ۲۰ مجلد کتاب از بازماندگان کشتار میکوناس از دوران فعالیت های دانشجوئی "کنفدراسیون" فعال سیاسی بوده است دستمالچی در این گفتگو نظراتش را در باره سوسیال دموکراسی بیان میکند به این گفتگوی شنیدنی گوش کنیدMP3 File

دراین برنامه مهدی ذوالفقاری با پژوهش گران  و فعالان سیاسی ایرانی در سرتاسر جهان به گفتگو می نشیند محور اصلی این گفتگو ها سوسیال دمکراسی به عنوان یک نمونه برای فردای ایران می باشد

آزادی و عدالت اجتماعی

برنامه ای از مهدی ذوالفقاری

View RSS XML

برنامه های قبلی آزادی و عدالت اجتماعی را از اینجا گوش کنید

تماس با مهدی ذوالفقاری