شمار شنوندگان این برنامه

دراین برنامه مهدی ذوالفقاری با پژوهش گران  و فعالان سیاسی ایرانی در سرتاسر جهان به گفتگو می نشیند محور اصلی این گفتگو ها سوسیال دمکراسی به عنوان یک نمونه برای فردای ایران می باشد

آزادی و عدالت اجتماعی

برنامه ای از مهدی ذوالفقاری

View RSS XML

برنامه های قبلی آزادی و عدالت اجتماعی را از اینجا گوش کنید

تماس با مهدی ذوالفقاری

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

میهمان این هفته : پرویز دستمالچیMP3 File

Copyright © 2017 by Radio Pooya

پرویز دستمالچی نویسنده وکنشگر سیاسی و مولف بیش از ۲۰ مجلد کتاب از بازماندگان کشتار میکوناس از دوران فعالیت های دانشجوئی "کنفدراسیون" فعال سیاسی بوده است دستمالچی در این گفتگو نظراتش را در باره سوسیال دموکراسی بیان میکند به این گفتگوی شنیدنی گوش کنید