شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

 :میهمان این هفته 

سحر شمس

گفتگو با سحر شمس نویسنده و تهیه کننده اپلیکیشن میچکا که یکداستان 
چند رسانه ای برای بچه هاست
کارکتر اصلی، یک بچه حشره ست که کرم بدجنس توی داستان به بال حشره کوچولو دست میزنه. حشره کوچولو خیلی ناراحت میشه چون میدونه که بال هر حشره عضو خصوصی اون حشره ست و در ماجراهایی که اتفاق میافته مسیری روحی ای رو آغاز میکنه که به درک چند نکته خیلی مهم می رسه :
باید با پدر مادرش صحبت کنه
وظیفه داره از احساس خودش مراقبت کنه و اینکه این آقا کرمه بوده که کار بدی کرده و اون هنوز حشره ی کوچولوی خوب و قشنگیه که بود. اساسا هیچ 
تغییری در بیرون باعث کم شدن ارزش کودک نمیشه و کودک باید این رو بدونه سحر به زیبائی به یک معضل بزرگ ناگفته جامعه ما یعنی آزار جنسی پرداخته و درقالب یک قصه به کودکان می اموزد که سکوت نکنند.

وحید بدیعی

View RSS XML

آرشیو برنامه های قبلی آن روی سکه

تماس با آنروی سکه

          آنروی سکه با وحید بدیعی