تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

چند سال پيش در سفرى براى شركت در يك كنفرانس به انگلستان دكتر آنيتا هس، نويسنده و شاعر استراليايى را ملاقات كردم. او چهره ى بسيار جالبى داشت. فرم سر او به ابوريجين هاى استراليا مى مانست و در همان حال با چشمانى آبى و پوستى روشن به من نگاه مى كرد. زمان كوتاهى نگذشته بود كه متوجه شدم كه او به نژاد ابوريجينى خود بسيار مى نازد. او به راستى خوشحال بود كه يك ابوريجين است. روشن بود كه در اين زمينه فعاليت هاى زيادى مى كند، چون تمام مدت بحث از ابوريجين ها بود. در اين زمينه با شكوفه كاوانى كه مقيم استرالياست حرف زدم و او كتاب آنيتا هس، به نام "من كيستم" را به زبان پارسى ترجمه كرد كه در ايران به چاپ رسيد. اينك او دومين كتاب آنيتا به نام "من نژادپرست نيستم، اما..." را به پارسى برگردانده است. اين يك كتاب شعر است و در خواندن شعرها متوجه مى شويم كه او تا چه اندازه به صورت جدى مشغول كار در زمينه فرهنگ ابوريجين هاست. اين كتاب ها در ايران به چاپ رسيده اند و كمك بزرگى هستند در شناختن فرهنگ ابوريجين ها كه قديمى ترين قوم جهان هستند. "من نژادپرست نيستم، اما..." به وسيله انتشارات سرزمين اهورايى منتشر شده و اكنون در بازار است خواندن آن را به شما توصيه مى كنم.

شهرنوش پارسى پور

معرفی کتاب

Contact

  رادیو پویا پژواک صدای من و تو

 تریبون  مستقل روشنفکران پارسی گو

شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است